Otázky a odpovědi

Mohu své miminko před rotaviry ochránit jinak než očkováním?

Rotaviry se přenášejí fekálně-orální cestou, tedy zanesením do úst. Částečně chráníme dítě dobrým hygienickým standardem. Nicméně očkování patří mezi nejúčinnější metody prevence infekčních onemocnění.

Vypořádá se miminko s očkováním v tak brzkém věku?

Právě v nízkém věku je imunitní systém nejvnímavější, vytváří se imunita proti onemocněním. Nejdůležitější je, aby bylo miminko chráněno co nejdříve - v době, kdy jsou pro něj rotavirové infekce nejnebezpečnější. Podobně jako všechny vakcíny, může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Co když nestihneme čas na první vakcínu?

První dávku přípravku RotaTeq® je nutné aplikovat mezi 6. až 12. týdnem věku miminka.

Může se očkování proti rotavirům kombinovat s jinými vakcínami, např. hexavakcínou ?

Vakcínu RotaTeq® lze podávat současně s následujícími dětskými očkovacími látkami. Poraďte se o těchto možnostech s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte.

  • očkovací látka proti difterii−tetanu−acelulární pertusi

  • očkovací látka proti Haemophilus influenzae typu b

  • inaktivovaná očkovací látka proti poliomyelitidě

  • očkovací látka proti hepatitidě B

  • konjugovaná pneumokoková očkovací látka

  • konjugovaná očkovací látka proti meningokoku skupiny C

Očkování proti rotavirům lze kombinovat s hexavakcínou (Infanrix hexa). Podávání přípravku RotaTeq® ve stejném období, kdy se podává hexavakcína, neovlivňuje imunitní odpovědi ani bezpečnostní profily očkovacích látek.

Můžu nechat očkovat i nedonošené miminko?

Vakcína RotaTeq® může být podávána předčasně narozeným dětem, které se narodily nejméně po 25. týdnu těhotenství. První dávka přípravku RotaTeq® jim může být podána ve věku nejméně 6 týdnů od narození (tedy skutečného, nikoli korigovaného věku).

Zdroje:
1 - Chlíbek, Cabrnochová a spol. Doporučení pro očkování proti rotavirovým infekcím v České republice. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2019.
2 - Souhrn údajů o přípravku RotaTeq®
3 - Špacková, Gašpárek; Míra proočkovanosti proti rotavirovým gastroenteritidám v Evropě a výskyt rotavirových gastroenteritid v České republice v období 1997–2017. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ 2019.