Co rotaviry způsobují?

Rotavirová gastroenteritida je doprovázena velmi nepříjemnými příznaky, jako je akutní průjem, horečka, zvracení a bolest břicha. Při těžkém průběhu způsobuje infekce úporný průjem a zvracení.

Během častého průjmu nebo zvracení dochází k velkým ztrátám tekutin, které mohou u malého dítěte způsobit rychlé odvodnění organismu neboli dehydrataci.

Co jsou to rotaviry?

Rotaviry patří mezi nejčastější příčiny průjmových onemocnění u dětí. Jsou vysoce infekční, snadno se šíří a jsou relativně dobře odolné vůči běžným dezinfekčním prostředkům.
V České republice je kvůli rotavirům ročně hospitalizováno 3 až 5 tisíc dětí do pěti let.

Vodnatý průjem a zvracení u dětí může vést v některých případech k dehydrataci a následné hospitalizaci.

Více o prevenci
Fotografie nemocného dítěte na prohlídce u doktora.

Pomozte ochránit vaše miminko před rotaviry

Do 5 let věku onemocní rotaviry téměř každé dítě, často i opakovaně. V České republice kvůli rotavirové gastroenteritidě v této věkové skupině ročně:

Ikona znázorňující budovu nemocnice.

je hospitalizováno až

3 až 5 tisíc
dětí

Ilustrace stetoskopu formou ikony.

vyhledá lékařskou pomoc

26 až 42 tisíc dětí

Jak se rotavirová infekce přenáší?

Virová infekce se přenáší fekálně-orální cestou. K nákaze dochází zanesením viru do úst, a to hlavně mezi dětmi, které se vzájemně dotýkají znečištěnýma rukama nebo si společně hrají s hračkami.

Rotaviry způsobují vysoce nakažlivé infekční onemocnění. Nemocné dítě vylučuje rotaviry stolicí v obrovském množství, ovšem k nákaze stačí jen malé množství částic. Vir je poměrně odolný a i přes běžné dezinfekční prostředky může vydržet na hračkách či rukou až několik dní.

Fotografie novorozence cucající hračku v puse, čímž je vystaven infekci rotaviru.

Jak mohu chránit své dítě před rotaviry?

Nechte své dítě očkovat vakcínou RotaTeq®, která může pomoci ochránit vaše dítě proti 5 typům rotavirů až do věku 7 let.

Více o očkování
Zdroje:
1 - Chlíbek, Cabrnochová a spol. Doporučení pro očkování proti rotavirovým infekcím v České republice. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 2019.
2 - Souhrn údajů o přípravku RotaTeq®
3 - Špacková, Gašpárek; Míra proočkovanosti proti rotavirovým gastroenteritidám v Evropě a výskyt rotavirových gastroenteritid v České republice v období 1997–2017. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ 2019.